budowa

Wykrywanie uszkodzeń instalacji pomp ciepła

Wszelkie uszkodzenia systemu grzewczego są bardzo kłopotliwe dla użytkownika, mają bowiem tę nieprzyjemną cechę, iż pojawiają się właśnie wtedy, gdy ciepła potrzeba najbardziej. Bardzo rzadko dochodzi do awarii urządzeń grzewczych latem, chyba że dotyczy ona podgrzewania wody użytkowej. W razie ewentualnej awarii zawsze najważniejsza jest szybkość działania. Wezwanie serwisu łączy się zawsze z oczekiwaniem i będzie to w najlepszym przypadku kilka godzin. Dlatego jest wskazane aby użytkownik wiedział jak ma postępować w razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości. Niezależnie od indywidualnych cech danego urządzenia istnieją pewne żelazne ruguły, których przestrzeganie prowadzi najkrótszą drogą do właściwej diagnozy, umożliwiającej skuteczne usunięcie awarii. Jeśli główny regulator pompy ciepła nazywany także kontrolerem „odda ducha”, to niestety nie uzyskamy żadnych dodatkowych wskazówek. W tej sytuacji bez serwisu fabrycznego daleko się nie zajedzie. Na szczęście takie przypadki są niezmiernie rzadkie. Najczęściej kłopoty powstają przy zanikach napięcia lub wyłączeniach sieci zasilającej. Regulatory pompy ciepła są w zasadzie odporne na zaniki i nie dają się w prymitywny sposób wyprowadzić z równowagi, jednak nie wszystkie regulatory pamiętają stan instalacji sprzed zaniku napięcia, co może skutkować przełączeniem pompy ciepła w inny stan pracy. W praktyce wygląda to tak, że po powtórnym włączeniu zasilania, pompa ciepła zostaje ustawiona w stan pracy automatycznej, niezależnie

Czy zaufać deweloperowi?

W tym przypadku jesteś w sytuacji dosyć komfortowej. Lokalizacja jest określona. Budynek stoi na działce. Jest nowy, w stanie deweloperskim lub wykończony, gotowy do zamieszka­nia. Doprowadzone są do niego wszystkie przyłącza i instalacje. Działka jest przygotowana do działań ogrodniczych. W zasadzie nie ma ryzyka, a ewentualne szkody powstałe w trakcie eksplo­atacji, których nie spowodowałeś swoim działaniem, są objęte gwarancją. Sprawdź, czy w umowie są zapisy dotyczące materia­łów, z których budynek został wykonany. To na wypadek, gdy­by okazało się, że zapłaciłeś za dom murowany z cegły, a pod­czas wieszania szafek, czy wykonywania ewentualnych otworów w ścianach, okazało się, że jest zrobiony z gorszych materiałów, na przykład z bloczków PGS zwanych popularnie siporeksem. Natomiast ścianki działowe, które miały być z cegły dziurawki, są wykonane z płyt gipsowo-kartonowych. Dotyczy to również schowanych (zakrytych) w ścianach instalacji, które mogą być zrobione w różnym standardzie. Chociaż przy odbiorze budynku deweloper musiał przedstawić atesty i świadectwa dopuszczenia na materiały użyte do budowy, poproś o przekazanie ci kopii tych atestów. Powinieneś mieć absolutną pewność, że wszystkie materiały użyte do wykonania i wyposażenia domu nie będą szkodziły zdrowiu twojej rodziny.

Podmokły problem na działce

Pamiętaj, że podmokły grunt powinien skłonić do głębsze­go, a nawet podwójnego zastanowienia się nad jego kupnem. Budując dom w takim miejscu, skazujesz się na życie w dość niezdrowym, wilgotnym środowisku, a podczas obfitych opa­dów deszczu oraz wiosennych i jesiennych roztopów na nadmiar wody wokół domu. W wypadku bardzo wysokiego poziomu wód gruntowych, warto zastanowić się nad budową domu na takim terenie, gdyż będziesz musiał także zrezygnować z wybudowania piwnicy. Uzbrojenie działki to sprawa niebagatelna, wręcz jedna z naj­ważniejszych. Na ogół taka działka jest droższa od nieuzbrojo­nej o około 10-15%. Jednak warte to jest wyższej ceny, gdyż załatwianie formalności w tym względzie zajmuje dużo czasu i pochłania spore koszty. Uzbrojenie ma bezpośredni wpływ na cenę inwestycji oraz wygodę jej użytkowania w przyszłości.