Klasyfikacja farb wodnych

Wyroby malarskie są w sprzedaży w postaci gotowych do użycia farb, emalii i lakierów lub (w przypadku farb wodnych) w postaci suchych mieszanek.

farba wodna

Do farb wodnych zaliczamy:

Farby wapienne – jest to mieszanina wapna gaszonego i wody, niekiedy z dodatkiem pigmentu. Stosuje się je do malowania nieotynkowanych ścian oraz sufitów murowanych i betonowych, a także do gruntowania świeżo wykonanych tynków wapiennych i cementowo-wapiennych. Aby zmniejszyć ścieralność, do farb wapiennych dodaje się niekiedy klej.
Farby klejowe – składnikiem jest kreda mielona jako wypełniacz, klej roślinny lub zwierzęcy jako spoiwo oraz pigment. Rozpuszczalnikiem jest woda. Można nimi malować tynki wewnętrzne. Kiedyś były powszechnie stosowane, obecnie prawie całkowicie zostały zastąpione przez farby emulsyjne i akrylowe.
Farby kazeinowe – produkuje się je z proszku kazeinowego (otrzymywanego z mleka), mleka wapiennego i pigmentu. Wykonana powłoka jest trwała i dość odporna na czynniki atmosferyczne, może być więc stosowana także na zewnątrz budynków, zarówno na ściany murowane, jak i otynkowane.
Farby krzemianowe – dostarczane są jako dwuskładnikowe. Część sucha (sproszkowana) składa się z mieszaniny pigmentu i wypełniacza (w stosunku 1:6). Część płynną stanowi szkło wodne potasowe, które jest jednocześnie spoiwem i rozpuszczalnikiem. Po wymieszaniu obu części farba musi być zużyta w ciągu jednego dnia. Stosowane są do malowania surowego drewna, nadając mu efektowny wygląd i ognioodporną powłokę. Można nimi malować też tynki i beton, uodporniając je na szkodliwe działanie wilgoci.

Leave a Reply