Odpowiedzialność w pracy projektanta wnętrz

 

Problemem, z którym może zetknąć się w swej pracy projektant wnętrz, to kwestia odpowiedzialności. Jeżeli poziom wiedzy klienta jest w danym obszarze ograniczony i z tego powodu skłonny jest on zaakceptować rozwiązania negatywnie wpływające na środowisko naturalne, wymiarem naszej zawodowej odpowiedzialności jest precyzyjne wprowadzenie klienta w problem. Jeżeli, pomimo pozyskania wiedzy, inwestor nie zmieni swojej decyzji, dopiero wówczas powinniśmy realizować wskazania, jednak podstawą odpowiedzialności projektanta jest obiektywne i transparentne przedstawienie klientowi całego spektrum problemu. Niestety, bardzo często dla ułatwienia sobie pracy, uzyskania korzyści materialnych lub po prostu z niewiedzy, wielu projektantów wybiórczo przedstawia klientom posiadane informacje, dopuszczając się wątpliwej moralnie manipulacji.

 

Problem etyki zawodowej jest, ku naszemu ubolewaniu, zbyt rzadko poruszany w kształceniu kadr specjalistycznych, co jednoznacznie rzutuje na jakość pracy zarówno projektantów, architektów, jak i inżynierów branżowych.

Leave a Reply