Awesome design and Features
Awesome design and Features
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ac vehicula sapien. Phasellus bibendum iaculis orci et vehicula. Morbi in mattis elit.
Easy to use featured enrich admin panel
Easy to use featured enrich admin panel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ac vehicula sapien. Phasellus bibendum iaculis orci et vehicula. Morbi in mattis elit.
Custom inbuilt widgets
Custom inbuilt widgets
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ac vehicula sapien. Phasellus bibendum iaculis orci et vehicula. Morbi in mattis elit.
Extensive support forum
Extensive support forum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ac vehicula sapien. Phasellus bibendum iaculis orci et vehicula. Morbi in mattis elit.
Higly SEO optimized structure
Higly SEO optimized structure
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ac vehicula sapien. Phasellus bibendum iaculis orci et vehicula. Morbi in mattis elit.

Oświetlenie strefowe

Dzieląc  pomieszczenie na strefy za pomocą oświetlenia, można podkreślić faktury ścian i wyposażenia, uzyskać większą głębię i wrażenie złożoności wnętrza oraz stworzyć dużo ciekawszy klimat niż za pomocą jednego źródła światła. Jeśli wiesz, jakie efekty osiągniesz za pomocą poszczególnych źródeł światła, możesz zacząć planować oświetlenie na różnych poziomach. Pamiętaj, że lampy nie zawsze muszą zwisać z sufitu, a reflektory rzucać światło z góry. Pomyśl o tym, jak wykorzystać ściany, podłogę, a nawet meble. Oprawy mogą być wbudowane w sufit lub przymocowane do jego powierzchni, umieszczone na ścianach u góry, w połowie ich wysokości lub nisko, tuż przy podłodze. Można także wbudować je w samą podłogę. Jak działa oświetlenie strefowe -prosty przykład na zastosowanie oświetlenia strefowego znajdziemy w dziecięcej sypialni. Może ona być funkcjonalnie oświetlona zawieszoną centralnie lampą z opcją ściemniania, ale dodanie lampki nocnej lub wolno stojącej lampy podłogowej obok miejsca, gdzie można poczytać, wywoła wrażenie większej przestrzeni i stworzy cieplejszą, bardziej kameralną atmosferę. Podstawowa zasada dobrego oświetlenia to połączenie jednej, zawieszonej na suficie lampy, której jasność światła można regulować według uznania (takie rozwiązanie jest najbardziej praktyczne) i kilku źródeł światła na niższym poziomie – lamp stołowych bądź podłogowych. Pozwoli to na bardziej wszechstronne wykorzystanie pomieszczenie. Lampa sufitowa zapewnia dobre

Klasyfikacja farb wodnych

Wyroby malarskie są w sprzedaży w postaci gotowych do użycia farb, emalii i lakierów lub (w przypadku farb wodnych) w postaci suchych mieszanek. Do farb wodnych zaliczamy: Farby wapienne – jest to mieszanina wapna gaszonego i wody, niekiedy z dodatkiem pigmentu. Stosuje się je do malowania nieotynkowanych ścian oraz sufitów murowanych i betonowych, a także do gruntowania świeżo wykonanych tynków wapiennych i cementowo-wapiennych. Aby zmniejszyć ścieralność, do farb wapiennych dodaje się niekiedy klej. Farby klejowe – składnikiem jest kreda mielona jako wypełniacz, klej roślinny lub zwierzęcy jako spoiwo oraz pigment. Rozpuszczalnikiem jest woda. Można nimi malować tynki wewnętrzne. Kiedyś były powszechnie stosowane, obecnie prawie całkowicie zostały zastąpione przez farby emulsyjne i akrylowe. Farby kazeinowe – produkuje się je z proszku kazeinowego (otrzymywanego z mleka), mleka wapiennego i pigmentu. Wykonana powłoka jest trwała i dość odporna na czynniki atmosferyczne, może być więc stosowana także na zewnątrz budynków, zarówno na ściany murowane, jak i otynkowane. Farby krzemianowe – dostarczane są jako dwuskładnikowe. Część sucha (sproszkowana) składa się z mieszaniny pigmentu i wypełniacza (w stosunku 1:6). Część płynną stanowi szkło wodne potasowe, które jest jednocześnie spoiwem i rozpuszczalnikiem. Po wymieszaniu obu części farba musi być zużyta w ciągu jednego dnia. Stosowane są do

Odpowiedzialność materialna pracownika

Kodeks pracy określa dwa rodzaje odpowiedzialności materialnej pracownika: odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy z winy pracownika (art. 114-122) i odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi (art. 124-127). Szkody wyrządzone pracodawcy z winy pracownika powstają wówczas gdy pracownik nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązki pracownicze. W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników, każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy. jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni w równych częściach. Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Może zaistnieć sytuacja, że po uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy pracodawca obniży wysokość odszkodowania.