deweloper

Czy zaufać deweloperowi?

W tym przypadku jesteś w sytuacji dosyć komfortowej. Lokalizacja jest określona. Budynek stoi na działce. Jest nowy, w stanie deweloperskim lub wykończony, gotowy do zamieszka­nia. Doprowadzone są do niego wszystkie przyłącza i instalacje. Działka jest przygotowana do działań ogrodniczych. W zasadzie nie ma ryzyka, a ewentualne szkody powstałe w trakcie eksplo­atacji, których nie spowodowałeś swoim działaniem, są objęte gwarancją. Sprawdź, czy w umowie są zapisy dotyczące materia­łów, z których budynek został wykonany. To na wypadek, gdy­by okazało się, że zapłaciłeś za dom murowany z cegły, a pod­czas wieszania szafek, czy wykonywania ewentualnych otworów w ścianach, okazało się, że jest zrobiony z gorszych materiałów, na przykład z bloczków PGS zwanych popularnie siporeksem. Natomiast ścianki działowe, które miały być z cegły dziurawki, są wykonane z płyt gipsowo-kartonowych. Dotyczy to również schowanych (zakrytych) w ścianach instalacji, które mogą być zrobione w różnym standardzie. Chociaż przy odbiorze budynku deweloper musiał przedstawić atesty i świadectwa dopuszczenia na materiały użyte do budowy, poproś o przekazanie ci kopii tych atestów. Powinieneś mieć absolutną pewność, że wszystkie materiały użyte do wykonania i wyposażenia domu nie będą szkodziły zdrowiu twojej rodziny.