roboty wykończeniowe

Warunki techniczne odbioru robót wykończeniowych

Warunki techniczne odbioru robót tynkarskich zostały omówione w rozdziale pierwszym. Tu natomiast zajmiemy się technicznymi warunkami odbioru pozostałych robót wykończeniowych. Należy pamiętać, że także roboty wykończeniowe powinny być wykonywane zgodnie z projektem, co będzie sprawdzane przy odbiorze robót. W odniesieniu do podłóg i posadzek projekt powinien zwierać: – przekroje pionowe z opisem i grubością poszczególnych warstw, – rozmieszczenie dylatacji (jeżeli są przewidziane), – kierunek i wielkość spadków podłóg (jeżeli są przewidziane), – wzory układu posadzek wielobarwnych.