Warunki techniczne odbioru robót wykończeniowych

Warunki techniczne odbioru robót tynkarskich zostały omówione w rozdziale pierwszym. Tu natomiast zajmiemy się technicznymi warunkami odbioru pozostałych robót wykończeniowych.

roboty wykończeniowe

Należy pamiętać, że także roboty wykończeniowe powinny być wykonywane zgodnie z projektem, co będzie sprawdzane przy odbiorze robót. W odniesieniu do podłóg i posadzek projekt powinien zwierać:

– przekroje pionowe z opisem i grubością poszczególnych warstw,
– rozmieszczenie dylatacji (jeżeli są przewidziane),
– kierunek i wielkość spadków podłóg (jeżeli są przewidziane),
– wzory układu posadzek wielobarwnych.

Leave a Reply